Общи условия

element-lucky-ravda
Общи условия

Уважаеми клиенти,

може да направите запитване за резервация като използвате  РЕЗЕРВАЦИОННАТА ФОРМА или като ни потърсите на посочените координати в меню КОНТАКТИ

 1. УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

1.1. Запитване за резервация за Апартаменти Лъки Равда бихте могли да направите по един от следните начини:

 • Резервационната форма на нашия сайт;
 • пишете ни на e-mail: lucky.ravda@gmail.com;
 • пратете запитване от формата за контакт на нашия сайт;
 • обадете се на телефон: +359 893 52 00 22; +359 888 273 843;
 • заповядайте на място в хотела.

Заявката за резервация следва да съдържа мин. следните данни: период на настаняване, брой хора (възрастни, деца), име на туриста, на чието име ще бъде резервацията, тип помещение, в което желаете да се настаните, контактна информация за обратна връзка с Вас.

1.2. След като получим и обработим Вашата заявка, ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим възможността за настаняване.

1.3. Справка за направеното запитване за резервация ще получите на посочен от Вас e-mail. В нея се описват типа и броя на желаните за резервиране стаи, датата на настаняване и напускане на хотела, броя на възрастните и децата посочени в заявката за резервация, базата на изхранване и дължимата сума.

1.4. За потвърждение на резервацията, като гарантиращ депозит, следва да преведете преди настаняването сума в размер на 30 (тридесет) % от общата сума по резервацията. Плащане от Ваша страна очакваме в рамките на 5 (пет) работни дни след изпращането на нашия e-mail (освен ако между страните, не е договорен друг срок). Остатъкът от сумата на цялата Ви резервация, e платим в деня на настаняване. При желание да отмените резервация, по която има преведен гарантиращ депозит се прилагат санкции, описани по-долу в условията за анулация.

Банкови данни за превод на депозит:

Банка ДСК ЕАД

ФЦ Стара Загора, ул.”М.М.Кусев” №8

IBAN: BG36STSA93000020204445 – в BGN

IBAN: BG36STSA93000020130337 – в EUR

BIC:STSABGSF

Получател: Радианс ЕООД

Основание: Резервация Лъки от …………..г  до …………г

1.5. Вашата резервация е валидна, но се счита за окончателно ПОТВЪРДЕНА след извършване на посоченото плащане по конкретната заявка и получаване на потвърждение за получено плащане на гарантиращия депозит по e-mail.

1.6. При неизвършено плащане в рамките на описания срок, хотелът запазва правото си да анулира направената резервация.

 1. УСЛОВИЯ ЗА АНУЛАЦИЯ

2.1. Анулация на направена от Вас заявка за резервация, можете да направите по един от следните начини:

 • пишете ни на e-mail: lucky.ravda@gmail.com;
 • уведомете ни от формата за контакт на нашия сайт.

2.2. При анулация на резервацията преди настаняването или в случай на неявяване в деня на настаняването, сумата платена предварително по Вашата резервация като гарантиращ депозит няма да бъде възстановена, а резервацията се счита за анулирана. 

2.3. При анулация на резервацията в срок до 10 дни преди датата на настаняване, е възможна промяна за нов удобен за Вас период, за който имаме възможност да Ви настаним. В този случай ще използваме  предплатената вече сума като гарантиращ депозит за новата резервация.

2.4. При скъсяване на престоя се дължи неустойка от 30% за всеки от дните на неползване на заявената услуга по настаняване, освен ако промяната в престоя не е направена в срок от 10 дни преди настаняване.

2.5.Апартаменти Лъки Равда запазва правото си да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от хотелиера причини.

В тези случаи хотелиерът:

 • Предлага на клиента настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени или
 • Възстановява платения от клиента депозит в 30 (тридесет) – дневен срок от датата на получаване на писмено искане за това от туриста, като не дължи неустойка на същия.
 1. УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

3.1. Часове за настаняване и освобождаване на стаите:

 • Настаняване от 15:00 ч. до 20:00ч.
 • Освобождаване от 8:00 ч. до 11:00 ч.

3.2. Възможно е доплащане за късно освобождаване или ранно настаняване само след предварителна заявка на рецепция и потвърждение за налична възможност. 

При по-късно освобождаване на стаята без предварителна заявка, първият просрочен час подлежи на заплащане в размер на 10 (десет)% от стойността на нощувката, вторият просрочен час на 50(петдесет)% и третият и повече часове на 100 (сто)%. 

Резервациите се пазят до 20:00 ч. на съответния ден на пристигане, ако не е уговорено друго.

В случай на неявяване до 20.00 ч. от страна на клиента в деня на настаняване, сумата по резервацията няма да бъде възстановена, а резервацията ще се счита за анулирана.

3.3. Домашни любимци не се настаняват.

3.4. Настаняването в комплекса става само след представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите. Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за Защита на Личните Данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за Туризма. Моля да се запознаете с ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТИ НА „Радианс“ ЕООД (GDPR политика).

 1. НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ
 • В брой на рецепция при настаняване
 • С дебитна или кредитна карта чрез ПОС устройство на рецепция при настаняване
 • По банков път по следната банкова сметка на дружеството собственик на обекта-

Банка ДСК ЕАД

ФЦ Стара Загора, ул.”М.М.Кусев” №8

IBAN: BG36STSA93000020204445 – в BGN

IBAN: BG36STSA93000020130337 – в EUR

BIC:STSABGSF

Получател: Радианс ЕООД

Основание: Резервация Лъки от ………..г  до ………г

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

5.1.Апартаменти Лъки Равда поема задължението да предостави на клиента в пълен размер заявените и заплатени от него услуги.

5.2.Апартаменти Лъки Равда се задължава да не променя цената на заявените и потвърдени вече от клиента услуги, освен в изключителни случаи, когато това е икономически обосновано.

5.3.Апартаменти Лъки Равда не носи отговорност за вреди, причинени от действия на трети лица.

5.4. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място в хотела за отстраняване на слабостите. Предявяването се извършва в писмена форма. В случай, че претенциите не бъдат удовлетворени, клиентът следва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. В срок от 3 (три) работни дни след съставянето му клиентът ще получи официалното становище по проблема от управата на комплекса.

5.5. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на клиента, не се възстановяват.

5.6. Всички цени, обявени в сайта на Апартаменти Лъки Равда, както и в e-mail съобщенията на комплекса, изпратени до клиента, са за наем на помещение с обявен максимален капацитет, с включен ДДС, туристически данък и туристическа застраховка. В някои случаи е възможно да са обвързани с други предложения, промоции и условия. При необходимост от допълнителна информация относно нашите предложения, екипът ни е на разположение.

5.7. Разходите за допълнителни услуги не се калкулират автоматично в крайната цена и трябва да се заплатят отделно на рецепция.

5.8. Хотелиерът не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи от стаите, в ресторанта, общите части и в зоната на басейна, както и за щети, причинени от трети лица.

5.9. Клиентът поема отговорността да спазва общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в комплекса. Всички разходи за причинени материални щети към комплекса се дължат от клиента съгласно ценоразпис поставен в информационната папка в помещенията или на рецепция.

5.10. В стаите и закритите общи части на сградата не се допуска пушене, според разпоредбите на националното законодателство. 

5.11. Клиентите, ползващи услугите на Апартаменти Лъки Равда следва да бъдат пълнолетни според българското законодателство /навършили 18 (осемнадесет) години/. Деца се допускат единствено, в случай, че са придружени от родителите си или други законни представители. Клиентите са длъжни да не оставят децата си без надзор на територията на комплекса.

5.12.Апартаменти Лъки Равда си запазва правото да променя информацията в тази страница и Общите условия по всяко време. Въпреки, че се полагат всички усилия за предоставяне на вярна и точна информация, това не винаги може да бъде гарантирано.

5.13. Когато клиент направи запитване за резервация, се счита, че се е запознал с настоящите Общи условия и е съгласен с тях. Резервации приети по телефон, електронна поща или през нашият сайт се считат за възникващо договорно отношение. Извършеното плащане се счита за приемане на Общите условия за пребиваване в комплекса.

5.14. По всички спорове и правни въпроси, неуредени с настоящите Общи условия и Политиката за поверителност и възникнали във връзка с използването на сайта www.lucky-ravda.com, в сила са законовите задължителни разпоредби в Република България.

 1. ПРАВА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
 • Съдържанието на уеб сайта www.lucky-ravda.com е със запазени авторски права.
 • Зареждането, записването и отпечатването на отделни страници и/или секции, снимки и други документи е позволено единствено при условие, че бележките и знаците за авторското право или други такива, свързани със собствеността, не са премахнати.
 • Забранява се всяко възпроизвеждане (цялостно или частично), промяна, предаване (по електронен или друг път), свързване или използване на уеб сайта за каквито и да са публични или търговски цели без писменото разрешение на „Радианс“ЕООД и/или носителят на авторското право.
 • Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на уебсайта www.lucky-ravda.com (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „Радианс“ЕООД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „Радианс“ЕООД и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Благодарим  Ви, че се съобразявате с Общите условия за настаняване в Апартаменти Лъки Равда и обявения вътрешен ред!

Приятен престой при нас!

Локация

Don`t copy text!
басейн, басейнова зона и снек бар - апарт комплекс Лъки Равда

Резервирай СЕГА своята лятна почивка и получаваш безплатно парко място!

лого на апарт комплекс Лъки Равда
Лятна Оферта